Cách kiểm tra xem tôi đã cài đặt thành công driver cho bộ chuyển đổi của mình hay chưa

This Article Applies to:

 

Vui lòng làm theo các bước này để kiểm tra nếu bạn đã cài đặt driver cho bộ chuyển đổi Mercusys thành công.

Bước 1: Trên máy tính bạn, vui lòng nhấp chuột phải vào biểu tượng Computer và vào Manage.

 

Bước 2: Mở Device Manager và vào Network adapters, và sau đó tìm bộ chuyển đổi Mercusys tương ứng, bấm chuột phải vào nó và sau đó đi tới Properties.

 

Bước 3: Nếu bạn có thể thấy "Thiết bị này đang hoạt động bình thường." trong hộp màu đỏ, bạn đã cài đặt driver thành công.