Làm thế nào để định cấu hình Router WiFi MERCUSYS làm Điểm truy cập không dây?

This Article Applies to:

Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng router MERCUSYS của bạn làm điểm truy cập. Router chính sẽ được kết nối với router MERCUSYS thông qua cổng LAN (như hình bên dưới). Cổng WAN không được sử dụng cho cấu hình này.

                                 

Bước 1

Kết nối máy tính của bạn với cổng LAN thứ hai trên router MERCUSYS bằng cáp Ethernet. Đăng nhập vào giao diện web MERCUSYS thông qua địa chỉ IP được liệt kê trên nhãn ở cuối router MERCUSYS của bạn (xem liên kết bên dưới để được hỗ trợ):

Cách đăng nhập vào giao diện dựa trên web của Router WiFi  MERCUSYS..

Lưu ý: Mặc dù có thể, bạn không nên thử quá trình này qua Wi-Fi.

Bước 2

Vào Network>LAN Settings trên menu bên, chọn Manual và thay đổi địa chỉ IP LAN của router MERCUSYS chuẩn N của bạn thành địa chỉ IP trên cùng một đoạn của router chính. Địa chỉ IP này phải nằm ngoài phạm vi DHCP của router chính.

Ví dụ: Nếu DHCP của bạn là 192.168.2.100 - 192.168.2.199 thì bạn có thể đặt IP thành 192.168.2.11

 

Bước 3

Vào Wireless>Host Network và cấu hình SSID (Tên mạng) Mật mã. Chọn Lưu.

 

Bước 4

Vào Network>DHCP Server, tắt Máy chủ DHCP, nhấp vào Lưu.

Bước 5

Sử dụng cáp Ethernet để kết nối router chính với router MERCUSYS của bạn thông qua các cổng LAN của chúng (có thể sử dụng bất kỳ cổng LAN nào). Tất cả các cổng LAN khác trên router MERCUSYS của bạn giờ sẽ cấp cho các thiết bị quyền truy cập Internet. Ngoài ra, bất kỳ thiết bị Wi-Fi nào hiện có thể truy cập Internet thông qua router MERCUSYS của bạn bằng cách sử dụng SSID và Mật mã được cài đặt trong các bước trên.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.