1. Chính sách bảo mật
 2. Điều khoản sử dụng
 3. Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng (UEIP)

 

 

Chính sách bảo mật

MERCUSYS Technologies Co., Ltd (gọi chung là “MERCUSYS,” “chúng tôi” “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ người dùng nào (còn được gọi là "bạn", "người dùng" hoặc "khách hàng" ) của một số trang web và dịch vụ MERCUSYS (gọi chung là "Dịch vụ") hoặc một số sản phẩm MERCUSYS ("Sản phẩm"). Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ chính sách bảo mật này vì nó chứa thông tin quan trọng về: thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn; những gì chúng tôi làm với thông tin của bạn và thông tin của bạn có thể được chia sẻ với ai.

MERCUSYS chịu trách nhiệm và kiểm soát việc xử lý thông tin cá nhân của bạn (nghĩa là chúng tôi là bên kiểm soát dữ liệu). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@mercusys.com

MERCUSYS cung cấp:

(a) Các sản phẩm phần cứng của MERCUSYS (“Sản phẩm”), (b) (các) trang web có thể truy cập tại https://www.mercusys.com(“Trang web”),(c) các dịch vụ, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ có thể truy cập thông qua (các) Trang web (“Ứng dụng web”).

 1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin mà bạn cố ý cung cấp cho chúng tôi. Việc bạn cung cấp thông tin là hoàn toàn tự nguyện. Thông tin Cá nhân (nghĩa là tên, địa chỉ email, địa chỉ đường phố, số điện thoại di động, nhà riêng và cơ quan, thông tin thanh toán và thông tin tài khoản, chẳng hạn như ID người dùng, mật khẩu, tùy chọn Sản phẩm và Dịch vụ, chức danh công việc, tùy chọn liên hệ, phiên bản chương trình cơ sở, địa chỉ IP và địa chỉ MAC) sẽ được thu thập khi bạn đăng ký hoặc cập nhật tài khoản của mình, mua hàng trực tuyến hoặc tương tác với Sản phẩm/Dịch vụ (ví dụ: tạo ID tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi, sử dụng nền tảng đám mây, đăng ký chương trình đối tác, nộp đơn xin việc, mua sản phẩm, v.v.).

Bạn cũng có thể cung cấp thông tin khác có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên và hình ảnh mà bạn liên kết với người dùng tài khoản, vị trí, thiết bị, cảnh, chi tiết cấu hình thiết bị, thông tin nhân khẩu học, thông tin xác thực tài khoản bên thứ ba, lịch trình và bản ghi âm thanh/video.

Các dịch vụ của bên thứ ba mà bạn chọn tích hợp có thể truyền Thông tin cá nhân vào tài khoản của bạn với chúng tôi. Bạn cho phép rằng “Thông tin của bên thứ ba” đó được đề cập trong Chính sách này và chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó giống như chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn, ví dụ: thông tin đăng nhập tài khoản, tên, hình đại diện, thông tin hồ sơ, thông tin cấu hình, hình ảnh và người dùng được liên kết (ví dụ: bạn bè). Bạn cũng có thể tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi thông qua bên thứ ba các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi vận hành Dịch vụ của mình.

Một số thông tin được thu thập tự động khi bạn sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ liên quan đến MERCUSYS. Ví dụ: khi bạn kết nối thiết bị phần cứng hoặc dịch vụ của bên thứ ba với Tài khoản của mình, những thiết bị phần cứng đó có thể báo cáo thông tin sử dụng cho Dịch vụ và Dịch vụ có thể đọc, xử lý và lưu trữ thông tin này cho các mục đích được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này. Thông tin khác được thu thập tự động có thể bao gồm địa chỉ IP, vị trí, thông tin thiết bị di động, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông tin nhân khẩu học, thông tin ứng dụng, thông tin URL chẳng hạn như đường dẫn nhấp qua, danh tính của các trang bạn tương tác, thời gian dành cho các trang đó, và các thông tin khác liên quan đến cách bạn tương tác với các trang và Dịch vụ.

Chúng tôi có thể chuyển "Cookie" sang thiết bị của bạn khi bạn tương tác với Dịch vụ. Những Cookie này cho phép chúng tôi nhận ra thiết bị và trình duyệt của bạn, đồng thời theo dõi cách bạn tương tác với các trang của Dịch vụ. Thiết bị hoặc trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn giới hạn việc chấp nhận Cookie; tuy nhiên, điều này có thể ngăn chức năng thích hợp của Dịch vụ và có thể ngăn bạn tương tác với Dịch vụ theo một số cách nhất định. Các dịch vụ của bên thứ ba có thể chuyển Cookie sang thiết bị của bạn và/hoặc sử dụng Cookie hiện có trên thiết bị của bạn. Chúng tôi không và không thể kiểm soát việc sử dụng Cookie của bên thứ ba.

 1. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP

Nếu không có sự đồng ý của bạn, quá trình xử lý sẽ không diễn ra. Khi bạn đã đồng ý với bất kỳ việc xử lý dữ liệu nào, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và chính sách của chúng tôi; thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý; bảo vệ chống lại, xác định và ngăn chặn gian lận, trách nhiệm hình sự và các trách nhiệm pháp lý khác; và giám sát và báo cáo các vấn đề tuân thủ.

Dữ liệu sẽ được sử dụng như sau:

 • nhận dạng bạn tại quá trình đăng nhập;
 • cung cấp cho bạn Dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu;
 • quản lý Tài khoản MERCUSYS của bạn;
 • liên lạc với bạn qua email, điện thoại hoặc qua đường bưu điện;
 1. NGƯỜI CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP
 1. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập về bạn với tập đoàn của chúng tôi, bao gồm các chi nhánh và công ty con của chúng tôi.
 2. Một số dịch vụ của bên thứ ba mà bạn chọn để tích hợp với Dịch vụ có thể nhận thông tin cá nhân từ tài khoản của bạn. Bạn cho phép chúng tôi truyền thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba khi bạn chọn tích hợp dịch vụ của họ với Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba đó phải tuân theo các điều khoản và chính sách của riêng họ.
 3. Theo cách ẩn danh, thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho các đối tác của chúng tôi để phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và/hoặc tiếp thị của họ.
 4. Theo cách ẩn danh, Chúng tôi cũng có thể tổng hợp thông tin ẩn danh và cung cấp thông tin đó cho các đối tác của mình để họ có thể sử dụng thông tin đó nhằm xác định và hiểu cách mọi người tương tác và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 5. Các bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi (ví dụ: không giới hạn ở các dịch vụ bảo trì phần mềm, công nghệ phục vụ quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ e-mail, dịch vụ chuyển phát, quản lý cơ sở dữ liệu , phân tích trang web và các dịch vụ khác). Quyền truy cập này được cung cấp để cho phép các tác vụ này thực hiện thay mặt chúng tôi và chúng không được chúng tôi cho phép tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ trong phạm vi luật pháp yêu cầu.
 1. QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu: truy cập vào dữ liệu của mình, tính di động của dữ liệu, xóa dữ liệu của bạn, sửa bất kỳ lỗi nào, đặt ra các hạn chế đối với việc xử lý và bạn cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của mình. Bạn có thể yêu cầu thông tin tài khoản và xóa dữ liệu tại https://account-delete.mercusyscloud.com/. Khi bạn đã đồng ý với bất kỳ việc xử lý dữ liệu nào, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với dữ liệu của bạn không được nêu trong thông báo này.

Khi sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ, bạn có thể truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Thông tin bạn có thể truy cập thông qua Sản phẩm/Dịch vụ có thể thay đổi khi chính Sản phẩm/Dịch vụ thay đổi. Khi bạn thay đổi thông tin hoặc xóa tài khoản của mình, chúng tôi có thể duy trì một bản sao của thông tin gốc trong hồ sơ của chúng tôi không lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này và theo luật hiện hành cho phép. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp nào được lấy từ thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa thông tin đó; tuy nhiên chúng tôi sẽ không làm như vậy theo cách nhận dạng cá nhân của bạn

 1. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
  1. Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách này có thể thay đổi bất cứ lúc nào khi chúng tôi cải tiến và thay đổi Sản phẩm/Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web này. Bạn nên kiểm tra trang web này thường xuyên để cập nhật. Các phiên bản trước của Chính sách này sẽ được lưu giữ trong kho lưu trữ để bạn xem xét và có thể truy cập được. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách cập nhật, bạn phải ngừng sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ.

  1. Thay đổi Kiểm soát

MERCUSYS có thể chọn mua hoặc bán tài sản. Khi mua bán tài sản, thông tin khách hàng có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng. Thông tin cá nhân và phi cá nhân cũng có thể được bên thứ ba chuyển giao hoặc mua lại trong trường hợp MERCUSYS bị mua lại, phá sản hoặc trải qua một số thay đổi kiểm soát khác.

  1. Pháp lý và thực thi pháp luật

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp hoặc quy trình pháp lý phục vụ cho chúng tôi; hoặc (b) bảo vệ quyền và tài sản của MERCUSYS hoặc những người khác. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin theo các quy định hiện hành.

  1. Bảo vệ

Quyền riêng tư và bảo mật của tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn. Để ngăn truy cập trái phép vào tài khoản và thông tin cá nhân của bạn, bạn nên chọn một mật khẩu mạnh và bảo vệ nó bằng cách giới hạn quyền truy cập vào máy tính, thiết bị, trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn và bằng cách đăng xuất sau khi bạn truy cập xong tài khoản của mình. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn cũng nên bảo vệ tài khoản đó một cách phù hợp. Mặc dù chúng tôi cố gắng luôn bảo vệ quyền riêng tư cho tài khoản của bạn và thông tin cá nhân trong hồ sơ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể luôn đảm bảo rằng nó sẽ hoàn toàn an toàn. Tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn có thể bị xâm phạm do xâm nhập trái phép, sử dụng trái phép, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm và các yếu tố khác bất cứ lúc nào.

Các biện pháp đã triển khai, bao gồm công nghệ mã hóa và SSL, được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất do vô tình và việc truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ quyền riêng tư cho tài khoản của bạn và thông tin cá nhân trong hồ sơ của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể luôn đảm bảo rằng nó sẽ hoàn toàn an toàn. Tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn có thể bị xâm phạm do xâm nhập trái phép, sử dụng trái phép, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm và các yếu tố khác bất cứ lúc nào.

  1. Thời gian lưu giữ

Dữ liệu của chúng tôi sẽ được lưu giữ theo chính sách lưu giữ của Công ty, được cung cấp theo yêu cầu. Nói chung, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trong suốt thời gian bạn có quan hệ hợp đồng với chúng tôi.

  1. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Sản phẩm/Dịch vụ hướng đến đối tượng chung và không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân qua trang web hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi từ người dùng trong nhóm tuổi này. Chúng tôi không đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi phù hợp với trẻ em. Nếu bạn tin rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email được liệt kê trong Phần 12 bên dưới.

 1. LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào mà chính sách này không thể trả lời hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về một điểm cụ thể, chỉ cần liên hệ với chúng tôi tại support@mercusys.com

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

MERCUSYS Technologies Co., Ltd. Cung cấp tất cả các Dịch vụ được xác định tại đây. Tài liệu này có thể đề cập đến nhà cung cấp dịch vụ là “MERCUSYS Technologies Co., Ltd.”, "MERCUSYS", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi". Đây là các quy tắc và hạn chế chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi( s), sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng di động và phần mềm khác (gọi chung là "Dịch vụ").

Thuật ngữ “Dịch vụ” có nghĩa là các Trang web, Ứng dụng web có thể được sử dụng cùng với Sản phẩm và theo những cách khác do MERCUSYS cung cấp, như được định nghĩa tại các điểm 1-3 bên dưới. Một số Sản phẩm và Dịch vụ của MERCUSYS có thể được sử dụng cùng nhau hoặc theo cách tích hợp với các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba.

(1) Các sản phẩm phần cứng của MERCUSYS (“Sản phẩm”);

(2) Các trang web có thể truy cập tại https://www.MERCUSYS.com

(3) Các dịch vụ, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ có thể truy cập thông qua Trang web (“Ứng dụng web”);

Chúng tôi hy vọng bạn đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này ("Điều khoản") trước khi sử dụng Dịch vụ, vì chúng ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn (ví dụ: yêu cầu trọng tài và không giảm nhẹ hành động tập thể và giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, ngoại trừ các Sản phẩm MERCUSYS vật lý mà bạn có thể đã mua, chẳng hạn như bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch, Dịch vụ và phần mềm được nhúng trong Sản phẩm (và mọi bản cập nhật của nó) (“Phần mềm Sản phẩm”) được cấp phép, không được bán, cho Bạn. Bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ Dịch vụ hoặc Phần mềm Sản phẩm nào theo các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền nào khác ngoài việc sử dụng Phần mềm Sản phẩm và Dịch vụ đó theo giấy phép được cấp và tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện và hạn chế theo các Điều khoản này. Điều kiện.

Chấp nhận các điều khoản

Các Điều khoản Sử dụng này ("Điều khoản") là một hợp đồng ràng buộc giữa bạn và MERCUSYS ("Thỏa thuận"). Nếu bạn không đồng ý hoặc chấp nhận tất cả các Điều khoản, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ và nên ngừng sử dụng chúng ngay lập tức. Bằng cách sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn đồng ý với Điều khoản. Các điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực miễn là bạn sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản cũng bao gồm Chính sách Quyền riêng tư của MERCUSYS.

Sửa đổi Điều khoản

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này có thể được sửa đổi và ban hành lại trong tương lai bằng cách đăng các điều khoản cập nhật trên trang web này (https://www.mercusys.com/). Bạn đồng ý và đồng ý nhận thông báo cập nhật các Điều khoản này thông qua việc chúng tôi đăng các Điều khoản cập nhật trên trang web này.

Năng lực pháp lý

Chúng tôi sẽ cho rằng (và bằng cách sử dụng Dịch vụ mà bạn đảm bảo rằng) bạn là đối tượng chung dành cho người lớn và có năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản này (nghĩa là bạn đủ tuổi và năng lực tinh thần và nếu không thì có quyền bị ràng buộc về mặt pháp lý trong hợp đồng). Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức hoặc thực thể, thì bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền thay mặt họ đồng ý với các Điều khoản này và ràng buộc họ với các Điều khoản này. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại và tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn. Chúng tôi có thể ngăn chặn hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu bạn không tuân thủ bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này, bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào mà chúng đề cập đến hoặc bất kỳ luật hiện hành nào.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản có thể là một thủ tục cần thiết để sử dụng Dịch vụ. Để đăng ký tài khoản, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin đăng ký bắt buộc mà bạn gửi là trung thực và chính xác. Bạn nên duy trì tính chính xác của thông tin đó nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về mọi chi phí và phí tổn mà bạn có thể phải chịu liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và giữ bí mật mật khẩu cũng như các chi tiết tài khoản khác của bạn.

Sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại và tất cả các quyền sở hữu khác đối với Sản phẩm, Phần mềm Sản phẩm và Dịch vụ (ví dụ: Trang web, Ứng dụng web) đều thuộc sở hữu của MERCUSYS hoặc các chi nhánh của nó , người cấp phép hoặc nhà cung cấp (gọi chung là “Quyền IP”).

Một số mục mã độc lập của bên thứ ba có thể được bao gồm trong Ứng dụng web tuân theo Giấy phép Công cộng GNU (“GPL”) hoặc các giấy phép nguồn mở khác (“Phần mềm Nguồn Mở”). Phần mềm Nguồn Mở được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép đi kèm với Phần mềm Nguồn Mở đó. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này giới hạn các quyền của bạn theo hoặc cấp cho bạn các quyền thay thế các điều khoản và điều kiện của bất kỳ giấy phép người dùng cuối hiện hành nào đối với Phần mềm nguồn mở đó. Đặc biệt, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này hạn chế quyền của bạn trong việc sao chép, sửa đổi và phân phối Phần mềm nguồn mở tuân theo các điều khoản của GPL.

Nội dung trên Dịch vụ

“Nội dung” là tất cả thông tin được thu thập trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ. Nó bao gồm thông tin được cung cấp bởi bạn, bởi những người dùng khác, bởi các thiết bị phần cứng được kết nối với Dịch vụ cũng như bởi các thiết bị và dịch vụ của bên thứ ba được kết nối với Dịch vụ. Nó cũng bao gồm bất kỳ thông tin nào chúng tôi cung cấp cho Dịch vụ, cũng như thông tin được lấy từ hoặc tổng hợp từ thông tin được cung cấp cho Dịch vụ.

Nội dung người dùng

Bạn chịu mọi trách nhiệm đối với tất cả nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, đánh giá, phản hồi, mục nhập hồ sơ, bài đăng, câu hỏi, video, hình ảnh và âm thanh mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan với, Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để làm như vậy. Đối với một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi, những người dùng khác có thể yêu cầu thông báo qua email về nội dung công khai mới của bạn hoặc đăng nhận xét của riêng họ đối với nhận xét của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng nội dung công khai này để phát triển xếp hạng tổng hợp, cá nhân hóa lượt xem trang web, tiếp thị sản phẩm, xác định hoặc giới thiệu những người dùng phổ biến, bảo vệ bạn, cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc phát triển Sản phẩm và Dịch vụ mới. Bằng cách đăng hoặc tải bất kỳ nội dung nào lên Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài đăng, phản hồi, video, hình ảnh và âm thanh) và/hoặc cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào cho MERCUSYS (gọi chung là “Nội dung Người dùng”), bạn:

MERCUSYS sẽ coi bất kỳ thứ gì bạn cung cấp cho chúng tôi và/hoặc đóng góp cho Dịch vụ là có sẵn để chúng tôi sử dụng mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn (bao gồm mọi khoản thanh toán), trừ khi Nội dung gửi được mời được điều chỉnh rõ ràng bởi Điều khoản bổ sung xuất hiện ở nơi khác trên Dịch vụ, trong đó trường hợp các Điều khoản bổ sung đó sẽ xác định cách chúng tôi sẽ xử lý Nội dung gửi được mời của bạn. Bất kể bất kỳ thông lệ hoặc thông lệ nào trong ngành, chúng tôi sẽ không trả tiền cho bạn cho việc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà bạn gửi đến Dịch vụ.

Hạn chế sử dụng

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tạo kết nối giữa các thiết bị phần cứng của chúng tôi, thiết bị phần cứng của bên thứ ba, Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không kết nối với Dịch vụ bất kỳ thiết bị phần cứng hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào theo cách có thể gây nguy hiểm cho (những) người bất kỳ hoặc có thể gây thiệt hại hoặc mất mát cho bất kỳ tài sản nào.

Bên thứ ba

Bạn chấp nhận rằng MERCUSYS không chịu trách nhiệm về những rủi ro mà bạn gặp phải liên quan đến các liên kết hoặc kết nối với các ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không thể và không có quyền kiểm soát, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc rủi ro nào đối với nội dung, độ chính xác, thực tiễn, ý kiến hoặc chính sách của bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn có thể gặp phải khi tương tác với Dịch vụ.

Dịch vụ có thể liên kết bạn với các trang web khác trên Internet. Các trang web này có thể chứa thông tin hoặc tài liệu mà một số người có thể thấy không phù hợp hoặc gây khó chịu. Các trang web khác này không thuộc quyền kiểm soát của MERCUSYS và bạn thừa nhận rằng (dù các trang web đó có liên kết với MERCUSYS theo bất kỳ cách nào) thì Tập đoàn MERCUSYS không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, đúng đắn hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác về nội dung của các trang web đó.

Chấm dứt dịch vụ

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể hoặc không thể xóa Nội dung người dùng của bạn trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ. Bất cứ lúc nào, MERCUSYS có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu MERCUSYS thực sự tin rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này, bao gồm mọi nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc hợp nhất. Nếu bạn chuyển Sản phẩm cho chủ sở hữu mới, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn đối với Sản phẩm đó sẽ tự động chấm dứt. Chủ sở hữu mới sẽ không có quyền sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ trong tài khoản của bạn và sẽ cần phải đăng ký một tài khoản riêng với MERCUSYS trừ khi chủ sở hữu mới đã có tài khoản MERCUSYS có thể được kết nối với Sản phẩm hoặc Dịch vụ đó.

Lỗi đánh máy

Chúng tôi nỗ lực hết sức để mô tả mọi sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Dịch vụ một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các thông tin về sản phẩm như thông số kỹ thuật, giá cả trên Dịch vụ là chính xác. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào liên quan đến giá cả hoặc thông số kỹ thuật, MERCUSYS có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào theo quyết định riêng của mình. Điều khoản bổ sung có thể áp dụng.

Điều tra

MERCUSYS bảo lưu quyền điều tra các vi phạm đáng ngờ đối với các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào phát sinh từ bất kỳ nội dung gửi, đăng hoặc email nào bạn thực hiện hoặc gửi tới bất kỳ Diễn đàn nào. MERCUSYS có thể tìm cách thu thập thông tin từ bất kỳ người dùng nào, đặc biệt là những người bị nghi ngờ vi phạm các Điều khoản này. MERCUSYS có quyền đình chỉ bất kỳ người dùng nào có hành vi hoặc bài đăng đang bị điều tra và có thể xóa tài liệu đó khỏi máy chủ của mình mà không cần thông báo nếu điều đó không phù hợp. Nếu MERCUSYS tự quyết định hoặc hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa nào, rằng đã xảy ra vi phạm các Điều khoản này, thì chúng tôi có thể thực hiện những việc sau như chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung gửi, nội dung, bài đăng hoặc email nào; cảnh báo hoặc tiết lộ người dùng, đình chỉ người dùng và mật khẩu, chấm dứt tài khoản hoặc thực hiện hành động khắc phục khác.

BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN TỪ BỎ VÀ KHÔNG TÁC HẠI TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN MERCUSYS KHỎI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO BỞI BẤT KỲ THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN MERCUSYS TRONG THỜI GIAN HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC ĐIỀU TRA VÀ/HOẶC TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ LÀ HẬU QUẢ CỦA ĐIỀU TRA BỞI BỞI LÀ THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN MERCUSYS HOẶC CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT.

Từ chối trách nhiệm bảo đảm

MERCUSYS không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào (phần cứng hoặc phần mềm), dịch vụ hoặc nội dung có trong hoặc truy cập thông qua Dịch vụ; Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp hoặc tính đúng đắn của tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm về các đề xuất hoặc đề xuất về dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp hoặc mua thông qua Dịch vụ. Chỉ những Sản phẩm và Dịch vụ được mua hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ có bảo đảm bằng văn bản rõ ràng và rõ ràng riêng biệt.

BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC BẢO ĐẢM CÓ THỂ ĐI KÈM MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA MERCUSYS, CÁC DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN, TRANG WEB, PHẦN MỀM, CƠ SỞ, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM CỦA MỌI HÌNH THỨC, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, TẬP ĐOÀN MERCUSYS TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM. TẬP ĐOÀN MERCUSYS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG CÁC DỊCH VỤ SẼ CÓ SẴN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC RẰNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. TẬP ĐOÀN MERCUSYS KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG VẬT LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, CƠ SỞ, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT ĐẾN DỊCH VỤ XÉT DUYỆT VỀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CHÚNG, CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HAY CÁCH KHÁC. TẬP ĐOÀN MERCUSYS KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, CƠ SỞ, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA BẠN SẼ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ TẬP ĐOÀN MERCUSYS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC LỖI HOẶC THIỆT LỆ TRONG CÁC VẬT LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, CƠ SỞ, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC.

NHỮNG ĐIỀU TRÊN NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG DƯỚI LÝ THUYẾT PHÁP LÝ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, NGOẠI TỘI, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY CÁCH NÀO) MERCUSYS SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC NÀO VỀ (A) BẤT CỨ HÀNH VI GIÁN TIẾP NÀO , THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HOẶC DO HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, TỔN THƯƠNG, NGỪNG CÔNG VIỆC, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC LỖI HOẶC SỰ CỐ CỦA BẤT KỲ THIẾT BỊ NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ, HOẶC (B) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO, TRONG TỔNG HỢP, VƯỢT QUÁ LỚN HƠN (I) $100 HOẶC (II) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO MERCUSYS LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ TRONG THỜI KỲ MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI KHIẾU NẠI ĐƯỢC ÁP DỤNG, HOẶC (C) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI .

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO BẤT CẨN NGHIÊM TRỌNG HOẶC HÀNH VI SAI LẦM CỐ Ý CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về việc vi phạm các Điều khoản này do bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự cố hệ thống hoặc truy cập mạng; hoặc lũ lụt, cháy, nổ hoặc tai nạn; đình công, bế xưởng hoặc các tranh chấp lao động khác.

Rủi ro và Bảo hiểm

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG RẰNG BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỂ BẢO MẬT HOẶC KIỂM SOÁT QUYỀN TRUY CẬP ĐẾN BẤT KỲ TÀI SẢN THỰC SỰ HOẶC CÁ NHÂN NÀO) HOÀN TOÀN LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT, VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ. MERCUSYS KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY BẢO HIỂM. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY TRÌ BẢO HIỂM BAO GỒM TẤT CẢ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ, DÙ LÀ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN (BAO GỒM TỬ VONG), TỔN THẤT KINH TẾ HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC TỪ (I) NÀY ĐIỀU KHOẢN, HOẶC (II) DỊCH VỤ.

MERCUSYS là hoặc có thể là người bán các hàng hóa và dịch vụ khác nhau có sẵn trên Dịch vụ. Tất cả các mặt hàng được mua từ Dịch vụ là một hợp đồng vận chuyển.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ MERCUSYS, các chi nhánh, cán bộ, đại lý, nhân viên và đối tác của MERCUSYS đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại (thực tế và do hậu quả), tổn thất và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ (bao gồm mọi hành động do bên thứ ba thực hiện khi sử dụng tài khoản của bạn) và (b) việc bạn vi phạm các Điều khoản này. Trong trường hợp có khiếu nại, vụ kiện hoặc hành động như vậy ("Khiếu nại"), chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về Khiếu nại theo thông tin liên hệ mà chúng tôi có cho tài khoản của bạn (với điều kiện là việc không gửi thông báo như vậy sẽ không loại bỏ hoặc giảm nghĩa vụ bồi thường của bạn dưới đây).

Bảo trì & Cập nhật

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ và Phần mềm Sản phẩm không nhằm mục đích khả dụng 7*24 giờ hoặc đáng tin cậy 100%. Dịch vụ/Phần mềm sản phẩm có thể bị tạm ngừng mà không cần thông báo vì lý do bảo mật, lỗi hệ thống, bảo trì và sửa chữa, cập nhật hoặc các trường hợp khác. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả hoặc giảm giá nào đối với việc đình chỉ như vậy. MERCUSYS không cung cấp bất kỳ bảo đảm thời gian hoạt động cụ thể nào cho Phần mềm của Dịch vụ/Sản phẩm.

Dịch vụ có thể cập nhật mà không cần thông báo khi chúng tôi cải tiến chúng. Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn sửa đổi, đình chỉ, ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ và/hoặc bất kỳ phần mềm, cơ sở và dịch vụ nào có liên quan, có hoặc không có thông báo và/hoặc thiết lập các nguyên tắc và giới hạn chung về việc sử dụng chúng. Một số thay đổi như vậy đối với Dịch vụ có thể khiến một số thiết bị phần cứng, dịch vụ bên thứ ba, cấu hình hoặc thiết lập phần mềm không hoạt động được. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi như vậy theo quyết định riêng của mình và có hoặc không có thông báo.

MERCUSYS có toàn quyền quyết định phát triển và cung cấp các bản cập nhật cho Dịch vụ và/hoặc Phần mềm sản phẩm của mình, có thể bao gồm các bản nâng cấp, sửa lỗi, bản vá, sửa lỗi khác, sửa lỗi bảo mật và/hoặc các tính năng mới (gọi chung là bao gồm tài liệu liên quan, nếu có, “Cập nhật”). Các bản cập nhật cũng có thể sửa đổi hoặc xóa toàn bộ các tính năng và chức năng nhất định của chúng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Bản cập nhật nào hoặc tiếp tục cung cấp hoặc kích hoạt bất kỳ tính năng hoặc chức năng cụ thể nào. Dựa trên cài đặt thiết bị của bạn, khi thiết bị của bạn được kết nối với internet: a) Dịch vụ sẽ tự động tải xuống và cài đặt tất cả các Bản cập nhật có sẵn; hoặc b) bạn có thể nhận được thông báo hoặc được nhắc tải xuống và cài đặt các Bản cập nhật có sẵn. Bạn phải nhanh chóng tải xuống và cài đặt tất cả các Bản cập nhật, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ có thể không hoạt động bình thường nếu bạn không làm như vậy. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các Bản cập nhật sẽ được coi là một phần của Dịch vụ và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này.

Các bản cập nhật cho Phần mềm sản phẩm có thể được cài đặt tự động mà không cần cung cấp bất kỳ thông báo bổ sung nào hoặc nhận được bất kỳ sự đồng ý bổ sung nào. Bạn đồng ý với các bản cập nhật tự động như vậy. Nếu bạn không muốn các bản Cập nhật tự động như vậy, biện pháp khắc phục của bạn là chấm dứt tài khoản của mình và ngừng sử dụng Phần mềm sản phẩm cũng như các Sản phẩm hiện hành. Nếu bạn không chấm dứt tài khoản đã tạo trước đó, bạn sẽ tự động nhận được các Bản cập nhật.

Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào mà không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn trong việc đình chỉ, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn các dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào hoặc một phần của chúng có hoặc không có thông báo.

Chuyển nhượng

Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MERCUSYS, không ai có thể chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao các Điều khoản này hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn dưới đây hoặc tài khoản Dịch vụ của bạn theo bất kỳ cách nào (theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác). Nhân tiện, chúng tôi có thể chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao các Điều khoản này cũng như các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi mà không cần sự đồng ý. Không ai khác ngoài một bên của các Điều khoản này có quyền thực thi bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

Điều khoản khác

Việc chúng tôi không hành động đối với vi phạm của bạn hoặc những người khác không từ bỏ quyền hành động của chúng tôi đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị hủy bỏ và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích tham khảo và không giới hạn phạm vi hoặc mức độ của phần đó.

Tranh chấp

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp bằng quy trình xử lý khiếu nại của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin nhất định về nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế của chúng tôi. Nếu bạn muốn khởi kiện ra tòa, các tòa án liên quan sẽ có thẩm quyền duy nhất liên quan đến các Điều khoản này.

 

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Vui lòng chuyển tiếp mọi nhận xét, khiếu nại về Dịch vụ hoặc câu hỏi mà bạn có thể có tới support@mercusys.com

 

Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng (UEIP)


Kính gửi người dùng sản phẩm MERCUSYS,


Cung cấp những sản phẩm vượt trên sự mong đợi của người dùng luôn là mục tiêu mà MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD (MERCUSYS) theo đuổi. Để giúp chúng tôi đáp ứng tối ưu nhu cầu của bạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, MERCUSYS chân thành mời bạn tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Người dùng (UEIP) của chúng tôi và bạn vui lòng đọc kỹ tuyên bố sau.

Đồng ý tham gia UEIP của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này (trẻ em dưới 18 tuổi nên đọc cùng cha mẹ trong công ty). MERCUSYS xin nhắc bạn, khi các sản phẩm được cải tiến, tuyên bố này có thể thay đổi theo thời gian. Khi có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ hiển thị chúng ở vị trí nổi bật trên sản phẩm hoặc các trang liên quan để thông báo cho bạn. Nếu bạn không chấp nhận các thay đổi, bạn có quyền chọn không tham gia UEIP bất kỳ lúc nào và việc tiếp tục tham gia chương trình sẽ được coi là đồng ý với những thay đổi đó.


Thu thập thông tin
Người dùng tham gia chương trình chỉ gửi dữ liệu sau đến Máy chủ MERCUSYS:


(1) Thông tin chung về sản phẩm, bao gồm kiểu thiết bị, phiên bản phần mềm, thông tin hệ thống, v.v.


(2) Tình trạng sử dụng các chức năng của sản phẩm. Chúng tôi mong muốn thu thập trạng thái sử dụng cụ thể của các chức năng để hiểu tầm quan trọng của từng chức năng, từ đó điều chỉnh mức độ ưu tiên của nghiên cứu và phát triển. Ví dụ, tần suất sử dụng của từng mô-đun chức năng và các lần nhấn trên các trang đều giúp chúng tôi cải tiến sản phẩm một cách tối ưu.


Thông tin được thu thập trong chương trình sẽ không liên quan đến danh tính cá nhân của bạn, bao gồm tên, giới tính, tuổi, địa chỉ, email cá nhân, số điện thoại, tên người dùng, mật khẩu, v.v. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.


Sử dụng thông tin
MERCUSYS theo đây cam kết rằng chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia có liên quan. Chúng tôi sẽ giữ thông tin được thu thập dưới sự bảo mật nghiêm ngặt và chỉ sử dụng chúng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ. Thông tin sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ công ty bên thứ ba nào không liên quan đến mục đích trên.


Tham gia và từ chối chương trình
Người dùng có thể tự nguyện bật hoặc tắt chức năng này trong “Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng hệ thống nâng cao”. Kích hoạt chức năng có nghĩa là bạn chọn tham gia MERCUSYS UEIP; trong khi vô hiệu hóa chức năng có nghĩa là bạn chọn không tham gia chương trình.

Ngày có hiệu lực: 9 tháng 5 năm 2023.