Whole-Home Wi-Fi

 •   Compare

  Halo S3

  Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình Tốc Độ 300Mbps

  • 3-pack
  • 2-pack
 •   Compare

  Halo S12

  Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200

  • 2-pack
  • 3-pack
 • Hot Buys
    Compare

  Halo H50G

  Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900

  • 3-pack
  • 2-pack
  • 1300 Mbps trên băng tần 5 GHz + 600 Mbps trên băng tần 2.4 GHz
  • 3 x Cổng Gigabit trên mỗi thiết bị
  • Kết nối lên đến 100 thiết bị
  • Vùng phủ sóng lên đến 6.000 ft² (550 m²)