Mesh Wi-Fi

Hiện bộ lọc Ẩn bộ lọc Đặt lại

  Ẩn bộ lọc Đặt lại

   •  

    Chuẩn Wi-Fi

    •  

     Wi-Fi 6 (802.11ax)

    •  

     Wi-Fi 5 (802.11ac)

    •  

     Wi-Fi 4 (802.11n)

   •  

    Tốc độ Wi-Fi

    •  

     ≥ 3000 Mbps

    •  

     1350-3000 Mbps

    •  

     300-1350 Mbps

    •  

     ≤ 300 Mbps

   •  

    Tốc độ cổng mạng

    •  

     2.5 Gpbs

    •  

     1 Gbps

    •  

     100 Mbps

   •  

    Nâng cao

    •  

     ISP Preset

    •  

     TR-069

    •  

     Mercusys APP

   •   Compare

    Halo H50G

    Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1900

    • 3-pack
    • 2-pack
    • 1300 Mbps trên băng tần 5 GHz + 600 Mbps trên băng tần 2.4 GHz
    • 3 x Cổng Gigabit trên mỗi thiết bị
    • Kết nối lên đến 100 thiết bị
    • Vùng phủ sóng lên đến 6.000 ft² (550 m²)
   •   Compare

    Halo S12

    Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200

    • 3-pack
    • 2-pack
   •   Compare

    Halo H70X

    Hệ Thống WiFi Mesh Cho Gia Đình AX1800

    • 1201 Mbps ở 5 GHz + 574 Mbps ở 2,4 GHz
    • 3× cổng Gigabit trên mỗi thiết bị
    • Kết nối hơn 150 thiết bị
    • Phạm vi phủ sóng lên tới 6.000 ft vuông (550 mét vuông)
   •   Compare

    Halo H30

    Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Cả Nhà AC1200

    • 3-pack
    • 2-pack
    • 867 Mbps ở 5 GHz + 300 Mbps ở 2.4 GHz
    • Kết nối lên đến 100 thiết bị
    • Vùng phủ lên đến 3,500 ft² (320 m²)