Mở rộng sóng Wi-Fi

Hiện bộ lọc Ẩn bộ lọc Đặt lại

  Ẩn bộ lọc Đặt lại

   •  

    Chuẩn Wi-Fi

    •  

     Wi-Fi 6 (802.11ax)

    •  

     Wi-Fi 5 (802.11ac)

    •  

     Wi-Fi 4 (802.11n)

   •  

    Tốc độ Wi-Fi

    •  

     ≥ 3000 Mbps

    •  

     1350-3000 Mbps

    •  

     300-1350 Mbps

    •  

     ≤ 300 Mbps

   •  

    Tốc độ cổng mạng

    •  

     2.5 Gpbs

    •  

     1 Gbps

    •  

     100 Mbps

   •  

    Nâng cao

    •  

     EasyMesh Compatible

    •  

     Mercusys APP

   •   Compare

    ME30

    Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi AC1200

    • 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 867 Mbps trên băng tần 5 GHz
    • 1 cổng 10/100Mbps
    • 2 Ăng ten ngoài cố định
    • Hoạt động với bất kỳ router nào
   •   Compare

    ME10

    Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi 300 Mbps

    • 300 Mbps trên 2.4 GHz
    • 1 × Cổng 10/100Mbps
    • Ăng-ten trong
    • Làm việc với mọi Router
   •   Compare

    MW300RE

    300 Mbps Wi-Fi Range Extender

    • 300 Mbps at 2.4 GHz
    • 3× Fixed External Antennas
    • Works with Any Router