Router Wi-Fi

Hiện bộ lọc Ẩn bộ lọc Đặt lại

  Ẩn bộ lọc Đặt lại

   •  

    Chuẩn Wi-Fi

    •  

     Wi-Fi 6 (802.11ax)

    •  

     Wi-Fi 5 (802.11ac)

    •  

     Wi-Fi 4 (802.11n)

   •  

    Tốc độ Wi-Fi

    •  

     ≥ 3000 Mbps

    •  

     1350-3000 Mbps

    •  

     300-1350 Mbps

    •  

     ≤ 300 Mbps

   •  

    Tốc độ cổng mạng

    •  

     2.5 Gpbs

    •  

     1 Gbps

    •  

     100 Mbps

   •  

    Nâng cao

    •  

     ISP Preset

    •  

     TR-069

    •  

     EasyMesh Compatible

    •  

     Mercusys APP

   •   Compare

    MR80X

    Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000

    • 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 2402 Mbps trên băng tần 5 GHz
    • 1× Cổng WAN Gigabit + 3× Cổng LAN Gigabit
    • 4× ăng ten ngoài cố định
    • WPA3, HE160, 1024-QAM, OFDMA, TWT, Màu BSS
   •   Compare

    MR60X

    Router WiFi 6 AX1500

    • 300 Mbps ở 2,4 GHz + 1201 Mbps ở 5 GHz
    • 1× Cổng WAN Gigabit + 3× Cổng LAN Gigabit
    • 4× Anten ngoài cố định
    • WPA3, 1024-QAM, OFDMA, TWT, BSS Color
   • Mới ra mắt
      Compare

    MR30G

    Router Gigabit Băng Tần Kép Không Dây AC1200

    • 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 867 Mbps trên băng tần 5 GHz 
    • 2× Cổng WAN Gigabit + 1× Cổng WAN Gigabit
    • 4× Ăng-ten Ngoài Cố Định
    • Beamforming, MU-MIMO, Chế Độ Điểm Truy Cập
   •   Compare

    MR70X

    Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX1800

    • 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz
    • 1 Cổng WAN Gigabit + 3 cổng LAN Gigabit
    • 4 Ăng ten ngoài cố định
    • WPA3, 1024-QAM, OFDMA, TWT, Màu BSS
   •   Compare

    AC10

    Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC1200

    • 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 867 Mbps trên băng tần 5 GHz
    • 2 cổng LAN 10/100 Mbps + 1 cổng WAN 10/100 Mbps 
    • 4 Ăng ten ngoài cố định
    • Beamforming, MU-MIMO, Chế độ Điểm Truy Cập
   •   Compare

    MW325R

    Router Wi-Fi nâng cao chuẩn N tốc độ 300Mbps

   •   Compare

    MW305R

    Router Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps

   •   Compare

    MW301R

    Router Wi-Fi Chuẩn N Tốc độ 300Mbps