Routers

 •   Compare

  MW330HP

  Router Wi-Fi Chuẩn N Công Suất Cao - Tốc Độ 300Mbps

 •   Compare

  MW325R

  Router Wi-Fi nâng cao chuẩn N tốc độ 300Mbps

 • Hot Buys
    Compare

  AC10

  Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC1200

  • 300 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 867 Mbps trên băng tần 5 GHz
  • 2 cổng LAN 10/100 Mbps + 1 cổng WAN 10/100 Mbps 
  • 4 Ăng ten ngoài cố định
  • Beamforming, MU-MIMO, Chế độ Điểm Truy Cập
 •   Compare

  AC12

  Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC1200

 •   Compare

  MR70X

  Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX1800

  • 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz
  • 1 Cổng WAN Gigabit + 3 cổng LAN Gigabit
  • 4 Ăng ten ngoài cố định
  • WPA3, 1024-QAM, OFDMA, TWT, Màu BSS
 • Hot Buys
    Compare

  MW301R

  Router Wi-Fi Chuẩn N Tốc độ 300Mbps

 • New Comers
    Compare

  MR80X

  Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000

  • 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 2402 Mbps trên băng tần 5 GHz
  • 1× Cổng WAN Gigabit + 3× Cổng LAN Gigabit
  • 4× ăng ten ngoài cố định
  • WPA3, HE160, 1024-QAM, OFDMA, TWT, Màu BSS
 • Hot Buys
    Compare

  MW305R

  Router Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps