Routers

  MW330HP
  Router Wi-Fi Chuẩn N Công Suất Cao - Tốc Độ 300Mbps
  MW305R
  Router Wi-Fi chuẩn N tốc độ 300Mbps
  MW155R
  150Mbps Wireless N Router
  AC12G
  Router Wi-Fi Gigabit Băng Tần Kép AC1200
  MW325R
  Router Wi-Fi nâng cao chuẩn N tốc độ 300Mbps
 • New Comers
  MR70X
  Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX1800
  • 574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz + 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz
  • 1 Cổng WAN Gigabit + 3 cổng LAN Gigabit
  • 4 Ăng ten ngoài cố định
  • WPA3, 1024-QAM, OFDMA, TWT, Màu BSS
  MW301R
  Router Wi-Fi Chuẩn N Tốc độ 300Mbps
  AC12
  Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC1200
 • New Comers
  MR50G
  Router Wi-Fi Gigabit Băng Tần Kép AC1900
 • New Comers
  AC10
  Router Wi-Fi Băng Tần Kép AC1200