Trình Giả Lập MERCUSYS

Vui lòng lưu ý các điều bên dưới trước khi bạn sử dụng trình giả lập:

1. Trình giả lập này là một GUI web ảo, nơi bạn có thể lập trình firmware sản phẩm MERCUSYS của mình. Để biết chi tiết về các tính năng và thông số kỹ thuật của từng sản phẩm, vui lòng sử dụng phương tiện tìm kiếm và truy cập trang sản phẩm.

2. Vui lòng kiểm tra phiên bản firmware tương ứng với phiên bản hiển thị trên giao diện trình giả lập. Mỗi phiên bản firmware có GUI và tính năng riêng.

3. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các phiên bản firmware đều được hiển thị trên trình giả lập.