• Điện thoại hỗ trợ
  • Kinh doanh

Tel: (028) 626 150 79 (Tiếng Việt)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thời gian: Thứ 2 - Thứ 6: 8:30 - 12:00 & 13:00 - 17:30 ; Thứ 7: 8:30 -12:00
Cước phí: Tùy theo nhà mạng.

Email kinh doanh: sales.vn@mercusys.com
Email hỗ trợ: support.vn@mercusys.com
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thời gian: Thứ 2 - Thứ 6: 8:30 - 12:00 & 13:00 - 17:30 ; Thứ 7: 8:30 -12:00