Bộ thu WiFi

Hiện bộ lọc Ẩn bộ lọc Đặt lại

  Ẩn bộ lọc Đặt lại

   •  

    Chuẩn Wi-Fi

    •  

     Wi-Fi 6 (802.11ax)

    •  

     Wi-Fi 5 (802.11ac)

    •  

     Wi-Fi 4 (802.11n)

   •  

    Tốc độ Wi-Fi

    •  

     ≥ 3000 Mbps

    •  

     1350-3000 Mbps

    •  

     300-1350 Mbps

    •  

     ≤ 300 Mbps

   • Mới ra mắt
      Compare

    MA30E

    Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth Wi-Fi AC1200

    Tốc độ lên tới 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2,4 GHz)

    Hai ăng-ten hiệu suất cao

    Bluetooth 5.0 

    WPA3 mới nhất

    Hỗ trợ Windows 11/10 (64 bit)

   •   Compare

    MW300UM

    N300 Wireless Mini USB Adapter

    • 300 Mbps at 2.4 GHz
    • 2× Internal Antennas
    • USB 2.0 
   •   Compare

    MW150US

    N150 Wireless Nano USB Adapter

    • 150 Mbps at 2.4 GHz
    • 1× Internal Antenna
    • USB 2.0 
   •   Compare

    MU6H

    Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC650