Cách định cấu hình Quyền kiểm soát của phụ huynh trên Router Wi-Fi MERCUSYS

This Article Applies to:

Môi trường ứng dụng của người dùng

Kiểm soát thời gian con tôi hoặc những người dùng mạng gia đình khác được phép truy cập Internet.

 

Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

Ví dụ: tôi muốn chặn thiết bị của con mình (ví dụ: máy tính hoặc máy tính bảng) truy cập Internet từ 9:00 (sáng) đến 18:00 (chiều) từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng có thể truy cập internet vào thời gian khác.

 

Làm theo các bước dưới đây:

1. Đăng nhập vào trang quản lý của router wifi MERCUSYS. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện việc này, vui lòng nhấp vào Cách đăng nhập vào giao diện dựa trên web của Router Wifi chuẩn N MERCUSYS.

2. Vào Advanced>System Tools>Time Settings, trong mục Time Zone, chọn Múi giờ của quốc gia của bạn theo cách thủ công, nhấp vào Save.

 

3. Vào Network Control>Parental Controls, trong mục Please add parental devices, Nhấp vào Add để chọn Thiết bị của phụ huynh có hiệu suất truy cập internet sẽ không bị ảnh hưởng bởi cài đặt Quyền kiểm soát của phụ huynh. Sau đó bấm vào Save.

 

4.. Trong phần Vui lòng đặt khoảng thời gian có hiệu lực áp dụng hạn chế ( Please set the effective time period during which the restriction applies), hãy chọn thời gian có hiệu lực khi bạn muốn chặn con mình truy cập internet, sau đó nhấp vào Lưu (Save).

 

5. Nhấn vào Quyền kiểm soát của phụ huynh (Parental Controls). Khi bạn nhìn thấy cửa sổ bên dưới, hãy nhấp vào OK.

 

Hiện thiết bị của con tôi (không có trong danh sách thiết bị của phụ huynh) bị chặn truy cập Internet từ 9:00 (sáng) đến 18:00 (chiều) từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng có thể truy cập internet vào thời gian khác.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.