Làm cách nào để đăng nhập vào giao diện dựa trên web của Router WiFi AC/AX MERCUSYS?

This Article Applies to:

1. Để truy cập trang quản lý web, hãy mở trình duyệt web và nhập tên miền mặc định http://mwlogin.net vào ô địa chỉ.

Bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ IP mặc định 192.168.1.1 để đăng nhập.

2. Một cửa sổ đăng nhập sẽ xuất hiện. Tạo mật mã đăng nhập khi được nhắc. Sau đó nhấp vào  . Đối với lần đăng nhập tiếp theo, hãy sử dụng mật mã bạn đã đặt.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập  Trung tâm hỗ trợ để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.