Câu Hỏi Thường Gặp về Mesh

This Article Applies to:

Q1. Tôi có thể làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

a. Nếu máy tính được đặt thành địa chỉ IP tĩnh, hãy thay đổi cài đặt của máy tính để nhận địa chỉ IP tự động.

b. Đối với cấu hình lần đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang truy cập quản lý web thông qua kết nối Wi-Fi..

c. Xác minh rằnghttp://mwlogin.net được nhập chính xác vào trình duyệt web.

d. Sử dụng trình duyệt web khác và thử lại.

e. Khởi động lại router chính và thử lại.

f. Tắt và bật lại bộ chuyển đổi mạng đang sử dụng.

 

Q2. Tôi phải làm gì nếu tôi không thể truy cập internet?

a. Kiểm tra xem nếu internet hoạt động bình thường hay không bằng cách kết nối trực tiếp máy tính với modem qua cáp Ethernet. Nếu không hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.

b. Khởi động lại router chính và thử lại.

c. Mở trình duyệt web, nhập http://mwlogin.net và chạy lại Cài Đặt Nhanh.

d. Đối với người dùng modem cáp, hãy khởi động lại modem trước. Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, hãy đăng nhập vào trang quản lý web của router để sao chép địa chỉ MAC.

 

Q3. Làm cách nào để khôi phục router về cài đặt mặc định ban đầu?

a. Khi router được bật nguồn, nhấn và giữ nút Reset trên router cho đến khi có sự thay đổi rõ ràng của đèn LED, sau đó thả nút.

b. Đăng nhập vào trang quản lý web và đi tới Advanced > System tools > Factory Defaults để khôi phục router về cài đặt gốc.

 

Q4. Tôi phải làm gì nếu tôi quên mật mã quản lý trang web?

Tham khảo FAQ >Q3 để đặt lại router, và sau đó tạo mật mã để đăng nhập sau này.

 

Q5. Tôi phải làm gì nếu tôi quên mật mã mạng Wi-Fi của tôi?

a. Theo mặc định, mạng Wi-Fi không có mật mã.

b. Nếu bạn đã đặt mật mã cho mạng Wi-Fi, hãy đăng nhập vào trang quản lý web của router để truy xuất hoặc đặt lại mật mã của bạn.

 

Q6. Tôi phải làm gì nếu tôi muốn thêm một thiết bị Halo mới vào hệ thống mesh hiện có?

a. Đăng nhập vào http://mwlogin.net và đến Status > Add Device.

b. Làm theo hướng dẫn trên web để thêm thiết bị vào mạng mesh thông qua ghép nối.

 

Q7. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn thêm các thiết bị Halo được ghép nối thành công vào một mạng mesh khác?

a. Tham khảo FAQ >Q3 để cài đặt các thiết bị trước .

b. Đăng nhập vào trang web quản lý của router chính trong mạng mesh và vào Status > Add Device.

c. Làm theo hướng dẫn trên web để thêm thiết bị vào mạng mesh thông qua ghép nối.