Làm cách nào để đăng nhập vào giao diện dựa trên web của Router Wi-Fi Mesh Toàn Nhà MERCUSYS?

This Article Applies to:

Kết Nối Với Router Chính

 

Làm theo các bước bên dưới để kết nối router của bạn. Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau. Nếu bạn có nhiều router mesh, trước tiên hãy chọn một router làm router chính.

 

Làm theo các bước bên dưới để kết nối router của bạn. Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau. Nếu bạn có nhiều router mesh, trước tiên hãy chọn một router làm router chính.

Nếu kết nối internet của bạn thông qua cáp Ethernet từ tường thay vì qua modem DSL/Cáp/Vệ tinh, hãy kết nối cáp trực tiếp với một trong hai cổng Ethernet trên router của bạn và chỉ làm theo Bước 3 để hoàn tất kết nối phần cứng.

1.Tắt modem và tháo pin dự phòng nếu có.

2.Kết nối modem với một trong hai cổng Ethernet trên router.

3.Bật nguồn router và đợi nó khởi động.

4.Tắt modem.

 

Đăng nhập giao diện web

 

1. Kết nối Wi-Fi với router chính bằng SSID (tên mạng) mặc định được in trên nhãn của router chính.

LƯU Ý: Đảm bảo rằng bạn đang truy cập quản lý web thông qua kết nối Wi-Fi nếu không cửa sổ đăng nhập sẽ không xuất hiện.

2. Mở trình duyệt web và nhập tên miền mặc định http://mwlogin.net vào trường địa chỉ để truy cập trang quản lý web.

3.Một cửa sổ đăng nhập sẽ xuất hiện. Tạo mật mã đăng nhập khi được nhắc.

Mẹo: Để đăng nhập tiếp theo, hãy sử dụng mật mã bạn đã đặt.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ Trung tâm hỗ trợ để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.