Cách cài đặt thủ công bộ chuyển đổi trên Windows 7

This Article Applies to:

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho trường hợp không thể cài đặt bộ chuyển đổi thông qua chương trình .EXE và bộ chuyển đổi có tập tin .inf để tải xuống. Vui lòng tải xuống driver mới nhất từ Trang web chính thức Mercusys và giải nén tập tin zip để xem liệu bộ chuyển đổi của bạn có tập tin .inf 

 

Sau đó vui lòng làm theo các bước bên dưới:

Bước 1: Lắp bộ chuyển đổi vào máy tính của bạn

Bước 2: Nhấp chuột phải vào Computer, và sau đó nhấp Manage.

Bước 3: Mở Device Manager. Nhấp chuột phải vào bộ chuyển đổi và nhấp Update Driver Software....

 

Bước 4: Nhấp Browse my computer for driver software.

 

Bước 5: Nhấp Let me pick from a list of device drivers on my computer.

 

Bước 6: Nhấp Have Disk.

 

Bước 7: Nhấp Browse.

 

Bước 8: Trỏ đến tập tin inf trong thư mục driver, sau đó bấm Open.

Lưu ý: Vui lòng nhấp vào nút start, nhấp chuột phải vào Company và đi đến properties để xác nhận hệ điều hành và loại hệ thống của máy tính của bạn.

 

Bước 9: Nhấp Next.

 

Bước 10: Nhấp Close.