Làm thế nào để cài đặt thủ công bộ chuyển đổi trên Windows 10?

This Article Applies to:

Windows 10 có driver tích hợp cho một số bộ chuyển đổi, vì vậy chúng có thể hoạt động tự động trên Windows 10. Nhưng nếu không có driver tích hợp nào cho bộ chuyển đổi của bạn hoặc bạn muốn nâng cấp driver cho nó, hướng dẫn sau có thể hữu ích:

 

1. Lắp bộ chuyển đổi vào máy tính của bạn.

2. Tải xuống driver đã cập nhật và giải nén nó.

3. Nhấp chuột phải vào biểu tưởng Máy tính, và sau đó nhấp vào Quản Lý.

LƯU Ý: Nếu bạn không phải là quản trị viên, bạn sẽ được nhắc nhập mật mã quản trị viên, sau đó nhấp vào “Có”.

Lưu ý: Nếu không có biểu tượng Máy tính trên màn hình của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới để tìm quản lý máy tính.

Nhấn “phím Windows + X”, và nhấp vào Quản lý máy tính.

 

4. Mở Quản Lý Thiết Bị. Nhấp chuột phải bộ chuyển đổi và nhấp Cập Nhật Phần Mềm Driver….

 

5. Nhấp Duyệt máy tính của tôi để tìm phần mềm driver.

 

6. Nhấp hãy để tôi chọn từ danh sách driver thiết bị trên máy tính của tôi và nhấp vào Tiếp theo.

 

7. Đánh dấu Hiển thị phần cứng tương thích và nhấp vào Có đĩa.

 

8. Nhấp vào Duyệt và Mở tập tin inf mà bạn đã tải xuống và giải nén.

 

Lưu ý: Vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới để xác nhận hệ điều hành và loại hệ thống của máy tính của bạn.

  1. Vui lòng nhấp vào “tìm kiếm” trên thanh tác vụ và nhập “PC này”, sau đó bạn có thể tìm thấy ứng dụng dành cho máy tính để bàn.

        

  1. Vui lòng nhấp chuột phải vào PC này, sau đó chọn Properties.

       

  1. Vui lòng xác nhận hệ điều hành của bạn tham khảo hình ảnh này:

  

9. Vui lòng nhấp vào OK và đi tới Tiếp theo;

 

 10. Sau đó, bộ chuyển đổi sẽ được cài đặt thành công và nhấp vào Đóng.