Tôi nên làm gì nếu không thể truy cập Internet thông qua Router Wi-Fi Mercusys?

This Article Applies to:

Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện một số bước khắc phục sự cố nếu bạn không thể truy cập internet từ router Mercusys.

Trước hết, vui lòng đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router bằng cách tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào giao diện dựa trên web của Router WiFi AC MERCUSYS?, sau đó chuyển đến Nâng cao > Cài đặt WAN để kiểm tra địa chỉ IP.

 

Trường hợp 1. Nếu địa chỉ IP Internet không hợp lệ là 0.0.0.0.

 

Bước 1. Đảm bảo kết nối vật lý giữa router và modem là phù hợp. Modem của bạn phải được cắm vào cổng WAN/Internet của router Mercusys.

Bước 2. Kết nối trực tiếp máy tính với modem để kiểm tra kết nối. Nếu không có internet từ modem của bạn, vui lòng khởi động lại modem của bạn. Vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn nếu vẫn không thể truy cập internet.

Bước 3. Sao chép địa chỉ MAC của máy tính của bạn.

1). Kết nối máy tính trở lại router Mercusys qua cáp. Đăng nhập giao diện web của router Mercusys rồi vào Nâng cao > Mạng > Cài đặt Địa chỉ MAC và tập trung vào phần Sao chép MAC.

2). Chọn Sử dụng Địa chỉ MAC Máy tính Hiện tại và nhấp vào Lưu.

Mẹo: khi bạn thực hiện Sao chép MAC, vui lòng sử dụng kết nối có dây trên máy tính của bạn.

Bước 4. Sửa đổi địa chỉ IP LAN của router.

Lưu ý: Hầu hết các router Mercusys sử dụng 192.168.0.1/192.168.1.1 làm địa chỉ IP LAN mặc định của chúng. Địa chỉ này có thể xung đột với dải IP của modem/router ADSL hiện tại của bạn. Nếu vậy, router không thể giao tiếp với modem của bạn và bạn không thể truy cập internet. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần thay đổi địa chỉ IP mạng LAN của router để tránh xung đột đó, ví dụ: 192.168.2.1.

Bạn có thể đăng nhập vào giao diện web của router Mercusys rồi vào Nâng cao > Mạng > Cài đặt mạng LAN. Sửa đổi địa chỉ IP LAN như hình dưới đây.

 

Bước 5. Khởi động lại modem và router.

1) Tắt nguồn modem và router của bạn và để chúng tắt trong 1 phút.

2) Bật nguồn router của bạn trước và đợi khoảng 2 phút cho đến khi router có nguồn ổn định.

3) Bật nguồn modem và đợi khoảng 2 phút cho đến khi tất cả các đèn của modem sáng liên tục.

4) Chờ thêm 1 hoặc 2 phút nữa và kiểm tra truy cập internet.

Bước 6. Kiểm tra kỹ loại kết nối internet.

Xác nhận loại kết nối internet của bạn, có thể học được từ ISP.

 

 

Trường hợp 2. Nếu địa chỉ IP internet là địa chỉ IP hợp lệ và công khai.

Mẹo: Bạn có thể truy cập whatismypublicip.com, bạn có thể kiểm tra xem địa chỉ IP của mình có phải là địa chỉ IP công cộng hay không.

Bước 1. Máy tính của bạn có thể không nhận ra bất kỳ địa chỉ máy chủ DNS nào. Vui lòng định cấu hình máy chủ DNS theo cách thủ công.

1) Vào Nâng cao > Mạng > Máy chủ DHCP.

2) Nhập 8.8.8.8 làm DNS chính, nhấp vào Lưu.

Mẹo: 8.8.8.8 là một máy chủ DNS công cộng và an toàn do Google vận hành.

 

Bước 2.  Khởi động lại modem và router.

1) Tắt nguồn modem và router của bạn và để chúng tắt trong 1 phút.

2) Bật nguồn router của bạn trước và đợi khoảng 2 phút cho đến khi router có nguồn ổn định.

3) Bật nguồn modem và đợi khoảng 2 phút cho đến khi tất cả các đèn của modem sáng liên tục.

4) Chờ thêm 1 hoặc 2 phút nữa và kiểm tra truy cập internet.

Bước 3. Đặt lại router về cài đặt mặc định gốc và cấu hình lại router.

 

 

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Mercusys kèm theo thông tin sau nếu bạn vẫn không thể truy cập internet sau các đề xuất trên.

1).địa chỉ IP Internet của router Mercusys của bạn;

2).số model của modem, đó là modem cáp hay modem DSL?

3).Cho dù bạn đã thử tất cả các đề xuất được liệt kê ở trên hay chưa. Nếu có, chúng là gì?

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.