Thay đổi kênh và độ rộng kênh trên router Wi-Fi Mercusys

This Article Applies to:

Kênh không dây xác định tần số hoạt động nào sẽ được sử dụng. Không cần thiết phải thay đổi kênh trừ khi bạn nhận thấy các vấn đề nhiễu sóng với các điểm truy cập gần đó. Cài đặt Độ rộng kênh được đặt trước thành tự động, cho phép độ rộng kênh của máy khách tự động điều chỉnh.

Trước khi chúng tôi bắt đầu, vui lòng đăng nhập vào giao diện quản lý web: kết nối máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn với router Mercusys qua Ethernet hoặc Wi-Fi, sử dụng quyền truy cập mặc định được in trên router để truy cập giao diện quản lý web.

 

 Router băng tần đơn

Bước 1: Nhập AdvancedWireless>Host Network.

1

Bước 2: Thay đổi Kênh (Channel) Độ Rộng Kênh (Channel Width) sau đó nhấp Lưu (Save)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với 2.4GHz, các kênh 1, 6 và 11 nói chung là tốt nhất, nhưng bất kỳ kênh nào cũng có thể được sử dụng. Ngoài ra, hãy thay đổi độ rộng kênh thành 20MHz.

 

Router Băng tần kép

Bước 1 Nhấp Advanced>2.4GHz Wireless>Host Network.

 

Bước 2: Thay đổi Kênh (Channel) Độ Rộng Kênh (Channel Width) sau đó nhấp Lưu (Save)

Bước 3 Nhấp 5GHz Wireless>Host Network, và thay đổi Kênh (Channel) Độ Rộng Kênh (Channel Width) sau đó nhấp Lưu (Save)

Đối với 5GHz, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kênh ở Băng tần 4, là kênh 149-165, nếu router của bạn là phiên bản US.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.