Câu hỏi thường gặp về Mesh

This Article Applies to:

Q1. Tôi phải làm gì nếu của sổ đăng nhập vào window không xuất hiện?

a. Nếu máy tính được đặt thành địa chỉ IP tĩnh, hãy thay đổi cài đặt của máy tính để nhận địa chỉ IP tự động.

b. Đối với cấu hình lần đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang truy cập quản lý web thông qua kết nối Wi-Fi.

c. Xác minh rằng http://mwlogin.net được nhập chính xác vào trình duyệt web.

d. Sử dụng trình duyệt web khác và thử lại.

e. Khởi động lại router chính của bạn và thử lại.

f. Tắt và bật lại bộ chuyển đổi mạng đang sử dụng.

 

Q2. Tôi phải làm gì nếu tôi không thể truy cập vào internet?

a. Kiểm tra xem Internet có hoạt động bình thường hay không bằng cách kết nối máy tính trực tiếp với modem qua cáp Ethernet. Nếu không, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn.

b. Khởi động lại router chính của bạn và thử lại.

c. Mở trình duyệt web, nhập http://mwlogin.net và chạy lại Cài đặt nhanh.

d. Đối với người dùng modem cáp, hãy khởi động lại modem trước. Nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy đăng nhập vào trang quản lý web của router để sao chép địa chỉ MAC.