Cách tìm phiên bản phần cứng trên thiết bị MERCYSYS.

Một số thiết bị MERCUSYS có thể có nhiều phiên bản phần cứng. Ví dụ: tên kết thúc bằng V1, V2, v.v. Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần cứng trên nhãn sản phẩm hoặc trên trang quản lý web của thiết bị.

 

  •  Tìm phiên bản phần cứng trên nhãn sản phẩm

Lật thiết bị để bạn có thể nhìn thấy nhãn ở mặt sau hoặc dưới cùng của thiết bị. Tìm một chuỗi ký tự bên cạnh số sê-ri, giống như: “Ver: X.X” hoặc “V: X.X”. Đây là phiên bản phần cứng của thiết bị.

 

 

  •  Tìm phiên bản phần cứng qua trang quản lý web
  1. Khởi chạy trình duyệt web, truy cập http://mwlogin.net và đăng nhập bằng mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.
  2. Vào Advanced-> System Tools-> Firmware Upgrade or Advanced-> System -> Firmware Update. Tìm “Hardware Version”, bạn có thể thấy model và phần cứng vX.X hoặc X.X.