Không thể cài đặt Halo chính của Router Wi-Fi Mesh MERCUSYS

This Article Applies to:

Bạn có thể gặp một trong các sự cố sau, hoặc mã lỗi xuất hiện trong quá trình cấu hình cơ bản của Halo chính, khi bạn gặp sự cố, vui lòng tham khảo các gợi ý dưới đây để khắc phục sự cố.

Lưu ý: Nếu bạn đã thử tất cả các cách khắc phục sự cố nhưng Halo vẫn không hoạt động, bạn có thể thử thay đổi cáp Ethernet khác từ Halo chính sang router modem của mình.

 

Đèn LED trên Halo chính không bình thường

1. Đèn LED không nhấp nháy xanh lam

Tìm nút RESET ở mặt dưới của Halo, nhấn nó trong một giây rồi thả ra, đèn LED trên Halo chính sẽ chuyển sang màu vàng, sau đó đợi 2 phút cho đến khi đèn LED chuyển sang màu xanh lam.

2. Đèn LED tắt

Thay đổi bộ đổi nguồn và ổ cắm điện để thử. Đó có thể là sự cố với bộ Halo, bộ đổi nguồn hoặc ổ cắm điện.

Nếu các đề xuất trên không thể giải quyết vấn đề của bạn, bạn nên liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Mercusys.

 

Gặp khó khăn khi tìm tên Wi-Fi mặc định của Halo hoặc không thể kết nối với tên Wi-Fi mặc định

Lưu ý: bước này chỉ thực hiện được trên Halo H50G và H30G.

1. Đặt lại Halo bằng cách nhấn nút reset dưới cùng trong 1 giây..

2. Khởi động lại điện thoại của bạn, tắt Wi-Fi/WLAN trên điện thoại và bật lại; thử một chiếc điện thoại khác.

3. Khởi động lại điện thoại của bạn, tắt Wi-Fi/WLAN trên điện thoại và bật lại; thử một chiếc điện thoại khác.

4. Đặt Halo khác hoạt động như Halo chính.

 

Gặp khó khăn về “Tìm kiếm Halo” Mã lỗi: Chúng tôi không thể tìm thấy Halo.

1. Di chuyển điện thoại đến gần Halo chính. Đảm bảo rằng điện thoại đã kết nối với Halo Wi-Fi và có địa chỉ IP hợp lệ.

2. Buộc đóng ứng dụng Halo (không để ứng dụng Halo chạy nền), sau đó khởi chạy ứng dụng để định cấu hình lại Halo chính.

3. Sử dụng đơn vị Halo khác làm Halo chính, sử dụng điện thoại khác để định cấu hình Halo nếu bạn có.

 

Gặp khó khăn khi "Phát hiện loại kết nối Internet" Mã lỗi: Có vẻ như Halo không được kết nối đúng cách.

1. Xác nhận kết nối có dây giữa Halo chính và modem vẫn tốt.

2. Sử dụng cáp Ethernet khác để kết nối modem và Halo chính, thay đổi các cổng LAN trên modem để thử.

3. Thay đổi cổng trên Halo để thử hoặc kết nối Halo khác với modem, sau đó cài đặt lại mạng Halo.

 

Gặp khó khăn khi “Tạo mạng Wi-Fi” Mã lỗi: Không tạo được mạng Wi-Fi

Gặp khó khăn khi “Kết nối với mạng Wi-Fi của bạn” Mã lỗi: Không kết nối được với XXXX (tên Wi-Fi mới)

Kiểm tra trạng thái LED trên Halo chính, nếu đèn LED có màu trắng đồng nhất nghĩa là Halo đã được cài đặt thành công.

Bạn có thể buộc đóng ứng dụng Halo, vào trang Cài đặt -> Wi-Fi của điện thoại để kết nối với mạng Halo Wi-Fi hoặc mạng Wi-Fi mới.

Kiểm tra xem điện thoại có chương trình VPN đang chạy hay không. Nếu có, vui lòng tắt chương trình VPN, sau đó nhấn vào “Thử lại” trong ứng dụng Halo.

 

Gặp khó khăn khi "Kiểm tra kết nối Internet" Mã lỗi: Không thể kết nối với Internet

1. Nhấn vào “Bỏ qua bước này” ở cuối trang lỗi, trên ứng dụng Halo, nhấp vàoMore->Advanced->IPv4, kiểm tra địa chỉ IP WAN của Halo và thay đổi máy chủ DNS thành 8.8.8.8.

2. Kết nối trực tiếp máy tính với modem và kiểm tra xem máy tính có truy cập Internet hay không, nếu không có kết nối Internet trên máy tính, bạn nên liên hệ với ISP.

Nếu máy tính có truy cập internet, hãy sử dụng cùng một cáp Ethernet và cùng một cổng trên modem để kết nối với Halo chính, sau đó kiểm tra xem Halo có hoạt động hay không.

3. Nếu bạn có router cũ, hãy kết nối các thiết bị mạng của bạn dưới dạng modem-router cũ-Halo chính, sau đó cài đặt Halo chính. Sau khi cấu hình Halo chính thành công, hãy kết nối trực tiếp Halo chính với modem và sử dụng Internet với Halo.

4. Vui lòng thử theo dõi dữ liệu này để xem bất kỳ trợ giúp nào.

Làm thế nào để định cấu hình MAC Clone trên MERCUSYS Router Wi-Fi Mesh nếu nó không kết nối được với internet?

Nếu các đề xuất trên không thể giải quyết vấn đề của bạn, bạn nên liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật Mercusys.