Không thể cài đặt Halo phụ của Router Wi-Fi Mesh MERCUSYS

This Article Applies to:

Chúng ta có thể gặp một trong các sự cố sau hoặc mã lỗi xuất hiện trong quá trình cấu hình Halo phụ, khi gặp sự cố, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây để khắc phục sự cố.

Trước khi chúng tôi định cấu hình Halo phụ, vui lòng xác nhận rằng điện thoại của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi Halo chính hiện có.

Đèn LED trên Halo phụ bất thường

1. Đèn LED không nhấp nháy xanh lam

Tìm nút RESET ở mặt dưới của Halo, nhấn nó trong một giây rồi thả ra, đèn LED sẽ chuyển sang màu vàng, sau đó đợi 2 phút cho đến khi đèn LED chuyển sang màu xanh lam.

2. Đèn LED tắt

Đổi bộ đổi nguồn và ổ cắm điện khác để thử. Đó có thể là sự cố với bộ Halo, bộ đổi nguồn hoặc ổ cắm điện.

 

Khi bạn kết nối với Wi-Fi Halo chính

Mã lỗi: Chúng tôi không thể tìm thấy Halo

1. Di chuyển điện thoại thông minh của bạn đến gần thiết bị Halo phụ mà bạn đang cố gắng thêm, di chuyển thiết bị Halo phụ bên cạnh Halo chính, khởi động lại Halo chính.

Đảm bảo rằng thiết bị Halo phụ được bật nguồn và đèn LED phát sáng màu xanh lam. Nếu không, hãy đặt lại Halo phụ bằng cách nhấn nút RESET trong một giây.

Sau đó, đợi 2 phút cho đến khi Halo chính hoạt động và đèn LED nhấp nháy màu xanh lam trên Halo phụ, hãy thử thêm Halo phụ một lần nữa.

2. Kết nối thiết bị Deco phụ với Deco chính bằng cáp Ethernet, sau đó thử thêm lại Halo phụ.

3. Rút Halo với modem, thay vào đó hãy kết nối Halo phụ và tham khảo  liên kết để tạo mạng Halo mới cho Deco phụ, sau khi chỉnh sửa Deco phụ thành công, hãy cập nhật firmware của Halo phụ lên phiên bản mới nhất, sau đó đặt lại Halo phụ và thêm nó vào mạng Halo hiện có.

 

Mã lỗi: Không kết nối được với XXX (Tên Wi-Fi của mạng Halo).

1) Tắt chương trình VPN trên điện thoại nếu có.

Nếu bạn có kết nối VPN đang chạy trên điện thoại của mình, hãy tạm thời tắt kết nối này trong khi định cấu hình Halo phụ vì nó sẽ chặn giao tiếp giữa điện thoại và mạng Halo.

Một số ứng dụng bảo mật như Lookout và AdGuard, cũng đang hoạt động dựa trên VPN. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải đóng các ứng dụng này để tránh mọi sự cố có thể xảy ra.

2) Cập nhật ứng dụng Halo lên phiên bản mới nhất.

3) Đảm bảo điện thoại được kết nối với mạng Wi-Fi của Halo chính.

4) Hãy thử trên một điện thoại khác.

 

Gặp khó khăn về "Kiểm tra kết nối / tối ưu hóa mạng".

1. Đặt lại Halo phụ (tìm nút RESET ở bên dưới Halo, nhấn nó trong một giây rồi thả ra), ngắt kết nối Halo chính khỏi modem, tắt nguồn và trên cả Halo chính và modem, đợi vài phút cho đến khi modem hoàn tất khởi động lại .

Sau đó kết nối Halo phụ với Main Deco chính qua cáp Ethernet, và kết nối Halo chính trở lại modem qua cáp Ethernet, cấu hình lại Halo phụ.

2. Rút phích cắm Halo chính, thay vào đó kết nối Halo phụ với modem. Tham khảo  liên kết để tạo mạng Halo mới cho Halo phụ, nếu thành công, hãy cài đặt lại Halo chính trước đó và thêm nó vào mạng Halo mới.

 

 

Nếu các đề xuất trên không hoạt động, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Mercusys.