Tôi có thể sử dụng Halo với router hiện tại của mình không?

This Article Applies to:

Halo có thể được sử dụng với một router hiện có. Dưới đây là hai cấu trúc kết nối điển hình.

Sơ đồ kết nối 1:

 

Lưu ý: Khi Halo hoạt động ở chế độ router, bạn không nên kết nối trực tiếp nhiều hơn 1 thiết bị halo với router hiện có, vì điều đó có thể gây ra vòng lặp mạng.

Khi Halo hoạt động ở chế độ Điểm truy cập, không có vấn đề gì khi kết nối trực tiếp nhiều hơn 1 thiết bị deco với router hiện có.

Sơ đồ kết nối 2:                       

 

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp

.

Q1: Tôi có thể đặt tên và mật mã Halo Wi-Fi giống với router hiện tại của mình không?

Khi Halo hoạt động với router hiện có, bạn nên tắt mạng Wi-Fi của router và sử dụng mạng Wi-Fi của Halo thay thế để giảm thiểu nhiễu không dây.

 

Q2: Tôi có thể kết nối không dây Halo với router hiện có để mở rộng mạng Wi-Fi hiện có của mình không?

Halo không hỗ trợ chế độ Bộ lặp sóng, chỉ có chế độ router và Điểm truy cập.

Trong mạng Halo, Halo chính phải được kết nối với modem, router hoặc cáp internet để truy cập internet. Nói cách khác, Halo không thể được thiết lập để kết nối không dây với router hiện có. Tuy nhiên, Halo phụ có thể kết nối không dây với mạng Halo hiện có.

 

Q3: Tôi có cần cài đặt router hiện có của mình sang chế độ cầu nối không nếu router của tôi là sự kết hợp giữa modem và router?

Halo hoạt động tốt với router modem, tuy nhiên, bạn nên định cấu hình router modem ở chế độ cầu nối để tránh một số sự cố kỹ thuật, chẳng hạn như NAT kép.