Tôi có thể thêm bao nhiêu thiết bị dòng Halo H vào mạng Mesh dòng Halo H của mình?

This Article Applies to:

Về lý thuyết, bạn có thể thêm bao nhiêu thiết bị Halo (có thể là các model hay dòng Halo H khác nhau) vào mạng mesh dòng Halo H hiện tại của bạn. Trong môi trường thực tế, số lượng đơn vị Halo trong mạng phụ thuộc vào cách bạn kết nối chúng và model bạn sử dụng làm Halo chính.

Nếu bạn sử dụng Halo dòng H khác nhau trong một mạng Mesh, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm có thông số kỹ thuật cao hơn làm tuyến chính.

Chúng tôi đề xuất trình tự sau đây làm lựa chọn router chính.

H80X>H70X>H50G>H30G>H30.

 

Nếu H80X hoặc H70X hoạt động như router chính, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng quá 9 thiết bị Halo trong mạng để đảm bảo hiệu suất.

Nếu H50G hoặc H30G hoạt động như router chính, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng quá 6 thiết bị Halo trong mạng để đảm bảo hiệu suất.

Nếu Halo H30 hoạt động như router chính, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng quá 3 thiết bị Halo trong mạng để đảm bảo hiệu suất.

Lưu ý: Một bước nhảy là một lượt đi mà một gói dữ liệu được chuyển từ một đơn vị Halo này sang một đơn vị Halo khác.

Trong mạng Kết hợp, một số thiết bị Halo được kết nối qua Ethernet, trong khi các thiết bị khác được kết nối qua Wi-Fi. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến nghị không quá ba bước nhảy Wi-Fi liên tiếp trong mạng.

 

Q: Halo H50G có thể hoạt động với các mẫu Halo khác không?

A: Halo H50G tương thích với tất cả các thiết bị thuộc dòng Halo H để tạo thành mạng Mesh. Xin lưu ý rằng dòng Halo H và dòng S không thể hoạt động cùng nhau. Ví dụ: H50G không thể thiết lập mạng Mesh với Halo S3/S12.