Tại sao thiết bị Halo phụ không nhận cùng tốc độ với Halo chính?

This Article Applies to:

Mục tiêu của hệ thống Halo (Mesh) là mở rộng vùng phủ Wi-Fi, cung cấp trải nghiệm mesh tốt hơn, và cải thiện tốc độ. Bạn không thể nhận cùng tốc độ với Halo chính khi bạn sử dụng thiết bị phụ, đặc biệt khi băng thông rộng của bạn cực kỳ cao (vd cao hơn 500Mbps).

Giả sử Halo chính có thể đạt tốc độ không dây tối đa 500Mbps, thiết bị phụ thường sẽ không đạt tốc độ cao như vậy nếu bạn không sử dụng Ethernet backhaul. Do khoảng cách và giới hạn của Wi-Fi, chúng tôi thường nhận được tốc độ thấp hơn từ vị trí của các thiết bị phụ khi so sánh với thiết bị chính.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về lý thuyết trên:

Cấu trúc mạng:

 

 

Máy khách 1 được kết nối với thiết bị phụ 1 trong khi máy khách 2 được kết nối với thiết bị phụ 2.

Tốc độ của Máy khách 2 chắc chắn sẽ chậm hơn Máy khách 1 , so với Máy khách 1 , Máy khách 2 trải qua thêm một bước nhảy (hop) Halo.

Quy tắc này áp dụng cho bất kỳ loại mesh hoặc hệ thống mở rộng nào.

Tuy nhiên, sẽ không có sự khác biệt về tốc độ nếu bạn đi dây/kết nối các thiết bị Halo bằng cáp Ethernet. Với Ethernet backhaul, tốc độ của tất cả các thiết bị Halo sẽ giống nhau.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tốc độ cao hơn trên một thiết bị Halo cụ thể, hãy sử dụng kết nối có dây trên thiết bị đó. Như minh họa trong hình, máy khách 3 có tốc độ tốt hơn máy khách 2 vì nó có kết nối Ethernet vào thiết bị phụ 2.