Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng (UEIP)

Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng (UEIP)


Kính gửi người dùng sản phẩm MERCUSYS,


Cung cấp những sản phẩm vượt trên sự mong đợi của người dùng luôn là mục tiêu mà MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD (MERCUSYS) theo đuổi. Để giúp chúng tôi đáp ứng tối ưu nhu cầu của bạn, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, MERCUSYS chân thành mời bạn tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Người dùng (UEIP) của chúng tôi và bạn vui lòng đọc kỹ tuyên bố sau.

Đồng ý tham gia UEIP của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này (trẻ em dưới 18 tuổi nên đọc cùng cha mẹ trong công ty). MERCUSYS xin nhắc bạn, khi các sản phẩm được cải tiến, tuyên bố này có thể thay đổi theo thời gian. Khi có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ hiển thị chúng ở vị trí nổi bật trên sản phẩm hoặc các trang liên quan để thông báo cho bạn. Nếu bạn không chấp nhận các thay đổi, bạn có quyền chọn không tham gia UEIP bất kỳ lúc nào và việc tiếp tục tham gia chương trình sẽ được coi là đồng ý với những thay đổi đó.


Thu thập thông tin
Người dùng tham gia chương trình chỉ gửi dữ liệu sau đến Máy chủ MERCUSYS:


(1) Thông tin chung về sản phẩm, bao gồm kiểu thiết bị, phiên bản phần mềm, thông tin hệ thống, v.v.


(2) Tình trạng sử dụng các chức năng của sản phẩm. Chúng tôi mong muốn thu thập trạng thái sử dụng cụ thể của các chức năng để hiểu tầm quan trọng của từng chức năng, từ đó điều chỉnh mức độ ưu tiên của nghiên cứu và phát triển. Ví dụ, tần suất sử dụng của từng mô-đun chức năng và các lần nhấn trên các trang đều giúp chúng tôi cải tiến sản phẩm một cách tối ưu.


Thông tin được thu thập trong chương trình sẽ không liên quan đến danh tính cá nhân của bạn, bao gồm tên, giới tính, tuổi, địa chỉ, email cá nhân, số điện thoại, tên người dùng, mật khẩu, v.v. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.


Sử dụng thông tin
MERCUSYS theo đây cam kết rằng chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia có liên quan. Chúng tôi sẽ giữ thông tin được thu thập dưới sự bảo mật nghiêm ngặt và chỉ sử dụng chúng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ. Thông tin sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ công ty bên thứ ba nào không liên quan đến mục đích trên.


Tham gia và từ chối chương trình
Người dùng có thể tự nguyện bật hoặc tắt chức năng này trong “Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng hệ thống nâng cao”. Kích hoạt chức năng có nghĩa là bạn chọn tham gia MERCUSYS UEIP; trong khi vô hiệu hóa chức năng có nghĩa là bạn chọn không tham gia chương trình.